ZAHVALA ZDRAVSTVENEMU OSEBJU

Učenci in učenke prvih razredov OŠ Louisa Adamiča Grosuplje so v zahvalo za delo, ki ga opravlja naše osebje, pripravili kratek video, pod njim pa zapisali spodnjo misel.

ZA VAS
Za vas, ki iz dneva v dan nad obolelimi bedite,
in s prijazno besedo za njihov nasmeh poskrbite.
Za vas, ki se od ponedeljka do nedelje nesebično razdajate
in ob nemogočih urah vstajate.
Za vas, za katerimi se po bolnišničnih hodnikih slišijo hitri koraki,
vedite, za nas niste prav nič drugega kot VELIKI junaki!

Do vsebine