Večgeneracijski center Ljubljana –DSO Grosuplje

Večgeneracijski center Ljubljana (VGC)-DSO Grosuplje, predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb starejših.

 

FINANCIRANJE IN PODPORA

Projekti financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si), podpirajo pa ga tudi Mestna občina Ljubljana, občina Vrhnika, občina Kamnik, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.

 direktorat za družino evropski socialni sklad

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

9. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Eden pomembnejših ciljev Večgeneracijskega centra Ljubljana-DSO Grosuplje je ohranjanje socialne socialne mreže starejših, preprečevanje osamitve, skrb za zdravo in kakovostno starost, krepitev in ohranjanje samostojnosti.

 

CILJNE SKUPINE, KATERIM SO AKTIVNOSTI DODATNO POSVEČENE:

  • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,

 

VSEBINE IN AKTIVNOSTI:

  • neformalno druženje in srečevanje,
  • informiranje uporabnikov,
  • vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc,
  • vsebine, namenjene starejšim,
  • organizacija in vodenje skupin za samopomoč,
  • izobraževalne in praktične delavnice.

 

LOKACIJA VEČGENERACIJSKEGA CENTRA: 

  • Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje

Delavnice izvajamo tudi v Ivančni Gorici, na naslovu Cesta II. grupe odredov 17.

 

VKLJUČITEV

Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

 

KONTAKT

Metka Velepec Šajn

metka.sajn@dso-grosuplje.si

 

PROSTOVOLJCI

Večgeneracijski center Ljubljana-DSO Grosuplje vabi k vključitvi v projekt vse, ki vas zanima prostovoljsko delo. To je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.

 

POTEK OPERACIJE

4. 1. 2017 – 30. 9. 2021