Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah v Sloveniji, in sicer v odnosu do zaposlenih.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na vodstveni ravni, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije.

Splošni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:

  • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja,
  • krepitev družbeno odgovornega upravljanja organizacij,
  • izboljšanje delovnih pogojev, z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
  • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
  • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Certifikat obsega 4 glavna področja:

  • Področje 1 – ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE – Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih, s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu;
  • Področje 2 – USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA - Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika;
  • Področje 3 – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE - Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje, s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika;
  • Področje 4 – ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU - Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Dom starejših občanov Grosuplje je v postopku pridobivanja certifikata. V letošnjem letu bomo implementirali temeljne (obvezne) ukrepe in izbirne ukrepe s področja MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. Izbirne ukrepe bomo pričeli aktivno izvajati najkasneje do konca leta 2022.

Pri izvajanju aktivnosti želimo biti čim bolj uspešni in doseči zastavljene cilje.