Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah v Sloveniji, in sicer v odnosu do zaposlenih.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na vodstveni ravni, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije.

Splošni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:

  • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja,
  • krepitev družbeno odgovornega upravljanja organizacij,
  • izboljšanje delovnih pogojev, z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
  • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
  • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Certifikat obsega 4 glavna področja:

  • Področje 1 – ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE – Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih, s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu;
  • Področje 2 – USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA - Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika;
  • Področje 3 – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE - Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje, s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika;
  • Področje 4 – ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU - Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Dom starejših občanov Grosuplje je septembra pridobil certifikat. V letošnjem letu bomo implementirali temeljne (obvezne) ukrepe in izbirne ukrepe s področja MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. Izbirne ukrepe bomo pričeli aktivno izvajati najkasneje do konca leta 2022.

Pri izvajanju aktivnosti želimo biti čim bolj uspešni in doseči zastavljene cilje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada