CrossCare 2.0 – Skupne integrirane strategije za kapitalizacijo CrossCare modela

Trajanje projekta: 18 mesecev; 1.10.2023 -31.3.2025

Partnerstvo vključuje 6 partnerjev

 

Celotni znesek projekta: 662.371,52 €

Prispevek ESRR: 529.897,21 € 

 

POVZETEK PROJEKTA

Cilj politike: ISO 1 – Boljše upravljanje sodelovanja

Specifični cilj: ISO 1.(b) – Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Projekt CrossCare 2.0 ponuja ustrezen odgovor na pojav staranja prebivalstva, skupnega izziva programskega območja, ki bo srednjeročno pomembno vplival na politike zdravja in socialne vključenosti.

Cilji:

 • Splošni cilj je okrepiti sodelovanje in upravljanje javno-zasebnih procesov odločanja med institucijami in ključnimi izvajalci socialnih in zdravstvenih storitev za oskrbo starejših na programskem območju.
 • Ta namen bo dosežen s kapitalizacijo in krepitvijo modela CrossCare® za razvoj skupnih strategij kot odgovor na skupni izziv staranja in izboljšanje koordinacije obstoječih storitev na čezmejnem območju.
 • Inovativni pristop projekta predvideva poskusno ustvarjanje čezmejnih skupnostnih dogovorov na lokalni ravni za podporo celostnemu in personaliziranemu modelu prevzemanja oskrbe za starejše in njihove družine v sinergiji med javnimi in zasebnimi storitvami ter na osnovi sodelovanja s civilno družbo ter vsemi formalnimi in neformalnimi subjekti, ki so dejavni na tem območju.

Učinki:

 • krepitev veščin PP, javne uprave in sektorskih izvajalcev prek udeležbe na skupnih tečajih usposabljanja o metodah in pristopih Crosscare®;
 • utrjevanje modela in čezmejnega sodelovanja z oblikovanjem Skupnostnih dogovorov za inovativen pristop pri oskrbi starejših;
 • izboljšanje storitev za aktivno staranje prek izvajanja skupnostnih strategij s pilotno izkušnjo modela CrossCare 2.0 z najmanj 50 uporabniki.

PARTNERJI PROJEKTA

VP: Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

PP2: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

PP3: IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon

PP4: DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.

PP5: Dom starejših občanov Grosuplje

PP6: Azienda Speciale Don Moschetta

 

Pridruženi Projektni Partnerji:
 • ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
 • Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 4 Veneto Orientale
 • comune di Portogruaro
 • comune di Sacile
 • Federsanità A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia
 • Servizio Sociale Dei Comuni Livenza – Cansiglio – Cavallo
 • Združenje koncesionarjev domov za starejše
 • Zavod Aktivna Starost, so.p.
 • Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina