Skupine za samo pomoč

Skupina za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov v Domu, z namenom postati prijateljska skupina. V skupini starostnik z ostalimi člani deli svoja občutja in doživetja ter izkušnje in seveda posluša izkušnje in doživetja drugih. Udeleženci v skupini si medsebojno nudijo oporo in razumevanje.

Skupina se srečuje redno enkrat tedensko po eno uro. Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Pogovor se nanaša na teme, ki člane povezujejo. Obujajo spomine na preživeta leta, na navade, ki so se že opustile, kako so včasih praznovali in zakaj… V skupini se neguje kulturo poslušanja, ki je pogoj za prijeten pogovor. Skupine vodijo usposobljeni voditelji, vsaka skupina ima dva voditelja.

Pot za aktivnev domu in parku

Glavni zaščitni znak Doma starejših občanov Grosuplje, ki stoji na mirnem kraju na obrobju mesta ob gozdu, so raznolike dejavnosti za aktivno življenje, ki jih nudijo svojim uporabnikom. V vseh življenjskih obdobjih je nujno skrbeti za redno fizično dejavnost, še posebej pa to velja v starosti.

Uspešen projekt, ki so ga v domu uresničili, je pot za aktivne, ki omogoča dvesto dvajset metrov krožne poti. Na njej lahko stanovalci opravijo osemnajst različnih vaj za krepitev fizične kondicije in razgibavanje celotnega telesa, vsaka postaja pa je opremljena z ustreznimi navodili in s pripomočki za vadbo. Na poti za aktivne pogosto sodelujejo svojci, ki spodbujajo in spremljajo svoje bližnje pri vadbi. Ker pa se zanimiva inovacija nahaja v prostorih, kjer živijo večinoma tisti stanovalci, ki se ne morejo samostojno gibati, aktivni uporabniki poti pogosto popestrijo tudi socialno življenje teh ljudi.

Zloženka Park
Zloženka Sprehajalna pot v domu

Delovna terapija

Namen delovne terapije je dvig kakovosti življenja stanovalcev. S pomočjo namenskih aktivnosti povečujemo samostojnost stanovalcev na vseh področjih življenja. Delovna terapija se izvaja tako na oddelkih kot tudi v prostoru delovne terapije in obsega:

  • področje skrbi za samega sebe: učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti (oblačenje, hranjenje, …);
  • učenje, ohranjanje in obnavljanje funkcionalne mobilnosti ( transfer, obvladovanje ožjega in širšega življenjskega okolja…);
  • prilagoditev bivalnega okolja;
  • delovna terapija na področju telesnih funkcij (individualne in skupinske terapevtske vaje, kognitivno-perceptivni trening…);
  • področje produktivnosti: učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, kreativne delavnice, pomoč pri različnih opravilih, gospodinjske aktivnosti…);
  • področje prostočasnih aktivnosti se izvaja v interesnih skupinah: trening spomina, joga za starejše, pevska skupina, literarna skupina, bralna skupina, skupine za samopomoč, BioSinhron skupinska terapija, skupina za kratek čas…);
  • prireditve (kulturne prireditve, pikniki, izleti, praznovanje rojstnih dni, pustovanje,…).

Fizioterapija

Namen fizioterapije v domu je izboljšanje trenutnega stanja, vzdrževanje telesnih zmogljivosti. S tem omogočimo izboljšanje ali ohranjevanje samostojnosti pri dnevnih opravilih, vključevanje v vsakdanje dejavnosti- izboljšamo kvaliteto življenja. zvajajo se naslednji programi: rehabilitacija po poškodbah, nevroloških obolenjih, kardiorespiratorna fizioterapija. Protibolečinska fizioterapija: TENS, UZ, DD IF, LASER, termopak, kriomasaža, terapevtska masaža.

Skupinska vadba: vadba v fizioterapiji Individualna in vodena vadba na poti za aktivne. Fizioterapijo predpiše domski zdravnik ali specialist fiziater. Magnetna stimulacija za zmanjševanje težav pri inkontinenci se izvaja samoplačniško. Zunanji uporabniki lahko koristijo fizioterapevtske storitve samoplačniško.

Predstavitveni video