Sprejem v domu

Postopek se prične na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika in sicer z oddajo Prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. Obrazec »Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo« je na voljo na recepciji doma in na naši spletni strani https://www.dso-grosuplje.si.

 

Potrebna dokumentacija

Prošnji za sprejem je treba priložiti:

  • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  • fotokopijo osebnega dokumenta ali potrdila o dovoljenju za stalno bivanje v Sloveniji,
  • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe, v kolikor uporabnik nima dovolj lastnih sredstev za plačilo oskrbe, oz. bo za plačilo poskrbljeno preko do-plačnika, ki ni uporabnik,
  • pooblastilo za zastopanje, ali odločbo pristojnega centra za socialno delo o skrbništvu, v primeru, da upravičenec prošnje ne vlaga osebno.

Dokumentacijo nam lahko prinesete osebno, pošljete po pošti ali po elektronski pošti. Prejete prošnje na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust, potem so prošnje razvrščene na seznam čakajočih.