ZADNJI, 13. DEL “KORONČKA”

Izšla je trinajsta številka ter obenem zadnja številka našega internega informatorja “Koronček”.