VRTNARSKI KROŽEK

Vrtnarjenje je prijetno opravilo. Dela se članom krožka nikoli ne zmanjka.