Informativni izračun bivanja v našem domu

Socialna služba

socialna.sluzba@dso-grosuplje.si

01 781 07 15

Cene storitve institucionalnega varstva starejših za storitve socialne oskrbe v trajanju 24 ur dnevno, od 01.03.2015 dalje si lahko ogledate na povezavi: cenik.
Cenik

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/12) in potrjene na 3. seji Sveta zavoda, dne, 27. 2. 2018

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Cenik

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 3.seji Sveta zavoda, dne, 27.2.2018.

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.