TRAJNOSTNO SKRBIMO ZA NAŠE OKOLJE

TRAJNOSTNO SKRBIMO ZA NAŠE OKOLJE

V kreativni delavnici smo izdelali napise, ki nas sedaj po hiši nagovarjajo k varčnemu ravnanju z energenti. 

Do vsebine