TOMBOLA, ŽREBANJE NAGRADNO RAZVEDRILNIH NALOG IN SPOMIN NA MOVEMBER

TOMBOLA, ŽREBANJE NAGRADNO RAZVEDRILNIH NALOG IN SPOMIN NA MOVEMBER

V ponedeljek, 27.11., smo izvedli tombolo, izžrebali tri nagrade sodelujočih v nagradno razvedrilnih nalogah in se spomnili pomena nošenja brk in brade v mesecu novembru. Simboličnega preimenovanja meseca novembra v movember in nošenje brkov nas opozarja na bolezni, ki pestijo moški del prebivalstva. Ozaveščanje o zgodnjem odkrivanju teh bolezni je zelo pomembno. Danes smo tudi mi nosili brke in sklenili, da bomo moške sorodnike opozorili na pomembnost preventive.

Do vsebine