TELOVADBA IN TOMBOLA NA BALINIŠČU

TELOVADBA IN TOMBOLA NA BALINIŠČU

telovadba in tombola na baliniŠČu

Izkoriščamo lepo vreme in se srečujemo na prostem. V petek, 11. septembra 2020, smo organizirali telovadbo na prostem in jo popestrili še s tombolo in sladoledom.

Do vsebine