Sodelujte z nami v dobro vaših dragih

Spoštovani svojci, obiskovalci in zaposleni v enoti Loški Potok!

19. 7. 2022

 

Epidemiološka slika v državi in lokalnem okolju se hitro slabša, zato vse moči usmerimo v to, da zaščitimo naše stanovalce – vaše drage.

 

V skladu s priporočili MNZ (181-5/2022/124) z dne 14. 7. 2022 je ob obisku v našem Domu priporočeno:

  • razkuževanje rok;
  • pravilna uporaba kirurške zaščitne maske IIR ali FFP2 ves čas zadrževanja v prostorih Doma;
  • vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče; 
  • obisk je omejen na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno.

 

V skladu s priporočili vam zagotavljamo tudi:

  • da so naši prostori redno prezračeni;
  • površine, ki se jih pogosto dotikamo, pa redno očiščene in razkužene.

 

Največje darilo za vaše drage pa je:

  • da na obisk prihajajte izključno zdravi, v primeru tudi najblažjih simptomov svetujemo odgovorno ravnanje in obisk po ozdravitvi;
  • da obisk poteka na zunanjih površinah Doma, če to dopuščajo zdravstveno stanje stanovalca in vremenski pogoji v času obiska;
  • da se vzdržite obiska za 7 dni in opazujte svoje zdravstveno stanje, če ste bili v rizičnem stiku ali na področju s povečanim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2.

 

Obiski v našem Domu so mogoči

vsak dan od 14.00 do 18.00.

 

Naša prednostna naloga je zagotavljanje varnega okolja v Domu, zato naprošamo vse, da sodelujete z nami,

 

uprava Doma

Do vsebine