Sklep o začasni prepovedi obiskov

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 je direktorica Doma starejših občanov Grosuplje dne 27.12.2021 sprejela naslednji

 

SKLEP

o začasni prepovedi obiskov v DSO Grosuplje 

 v obdobju od 27.12.2021 do vključno 30.12.2021 oz. do razjasnitve epidemioloških razmer

 

Zaradi potrjenih okužb v Domu starejših občanov Grosuplje in s ciljem omejevanja širjenja Covid-19 in posledično varovanja javnega zdravja oz. drugih pravic, direktorica sprejema sklep o začasni prepovedi obiskov, ki trajajo od 27.12. do vključno 30.12.2021 oz. do razjasnitve epidemioloških razmer.

 

Grosuplje, 27.12.2021 Direktorica:

Št. sklepa: 9/2021 Metka Velepec Šajn

Do vsebine