S skupnimi močmi zaščitimo stanovalce

Spoštovani svojci, obiskovalci in zaposleni v DSO Loški Potok!

  1. 7. 2022

 

Epidemiološka slika v državi in lokalnem okolju se hitro slabša, zato vse moči usmerimo v to, da zaščitimo naše stanovalce – vaše drage.

 

Prosimo vas, da upoštevate ukrepe za preprečevanje prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2:

  • ob vstopu v Dom si razkužite roke;
  • na obisk prihajajte izključno zdravi, v primeru tudi najblažjih simptomov svetujemo odgovorno ravnanje in obisk po ozdravitvi;
  • priporočamo vam pravilno uporabo kirurške zaščitne maske IIR ali FFP2 ves čas zadrževanja v prostorih Doma, razen za otroke, mlajše od 6 let in osebe s posebnimi potrebami;
  • priporočamo obisk na zunanjih površinah Doma, če to dopuščajo zdravstveno stanje stanovalca in vremenski pogoji v času obiska;
  • v času obiska vzdržujte medsebojno razdaljo 1,5 m;
  • če ste bili v rizičnem stiku ali na področju s povečanim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2, se vzdržite obiska za 7 dni in opazujte svoje zdravstveno stanje.

 

Obiski v našem Domu so mogoči

vsak dan od 14.00 do 18.00.

 

Naša prednostna naloga je zagotavljanje varnega okolja v Domu. Zato naprošamo vse, da vstopate ZDRAVI.

 

uprava Doma

Do vsebine