Pričetek projekta CrossCare 2.0

Pričetek projekta CrossCare 2.0

V torek, 7. novembra 2023, smo se v Trstu na otvoritvenem sestanku srečali vsi projektni partnerji ter začeli novo poglavje s projektom CrossCare 2.0. S skupnimi integriranimi strategijami želimo doseči kapitalizacijo modela CrossCare. Projekt CrossCare 2.0 je sofinanciran iz strani Evropske Unije in ponuja ustrezen odgovor na pojav staranja prebivalstva, skupnega izziva programskega območja, ki bo srednjeročno pomembno vplival na politike zdravja in socialne vključenosti. Projekt financira program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Interreg Italija-Slovenija #InterregITASLO #aktivnostaranje

 

Operativni partnerji projekta:

Cooperativa Sociale Itaca (Vodilni partner)

ASP ITIS Trieste

Residenza Francescon

DEOS Celostna oskrba starejših

Dom starejših občanov Grosuplje – DSO Grosuplje

Don Moschetta Azienda Speciale

 

 Pridruženi projektni partnerji: 

#ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Ulss4 “Veneto Orientale”

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Comune di Sacile

Città di Portogruaro

Servizio Sociale dei Comuni #LivenzaCansiglioCavallo

Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia

Združenje koncesionarjev domov za starejše

Zavod aktivna starost

Do vsebine