PRIPRAVA VELIKONOČNE KOŠARE IN BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

PRIPRAVA VELIKONOČNE KOŠARE IN BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

priprava velikonoČne koŠare in blagoslov velikonoČnih jedil
Na Veliki petek smo s skupnimi močmi oblikovali velikonočno košaro oziroma “jerbas”.
Košarici pripravljeni na blagoslov gospoda župnika.
Blagoslov župnika gospoda Goloba
Spremljanje blagoslova z balkonov
Spremljanje blagoslova iz Centra aktivnosti
Do vsebine