POTUJOČA RAČUNALNIŠKA UČILNICA

potujoČa raČunalniŠka uČilnica
Društvo Simbioza nas je obiskalo s svojo potujočo računalniško učilnico. Pa je še ena izkušnja več. Hvala društvu Simbioza!
Do vsebine