Obvestilo o obiskih 30. 9.

Obveščamo vas, da od 30. 9. 2021 dalje ni več potrebno predhodno naročanje na obisk v enoti Loški Potok.

 

Obiski so ob izpolnjevanju pogoja PCT v beli coni omejeni na največ 2 zdravi odrasli osebi (na sobo), v sivi ali rdeči coni pa na eno zdravo osebo na posameznega uporabnika.

Čas obiskov: med 14.00 in 17.00 uro.

 

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l.RS, št. 147/2021, z dne 14. 9. 2021)

morate obiskovalci stanovalcev v Domu izpolnjevati enega od pogojev PCT, kar smo izvajalci dolžni dosledno preverjati.

 

Pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu : PCT-pogoj) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da ste prejeli:
  • drugi odmerek cepiva Cominarty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi po prejetem drugem odmerku;
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Jannsen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni (razen če zdravnik presodi drugače), vendar ni starejše od 180 dni; 
  2. z dokazilom o prebolelosti in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujete, da ste bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR, cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve alinee 2. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Kljub izpolnjevanju PCT-pogoja vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi. V času obiska dosledno upoštevajte vse ukrepe za preprečevanje virusa SARS-Cov-2: pravilna uporaba kirurške maske, razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, preverjanje telesne temperature. Zaščitne maske so potrebne tudi na zunanjih površinah, če je razdalja manjša od 1,5 m.

 

Vodstvo Doma

Do vsebine