Obvestilo o obiskih 30. 9.

Obveščamo vas, da od 30. 9. 2021 dalje ni več potrebno predhodno naročanje na obisk v enoti Loški Potok.

 

Obiski so ob izpolnjevanju pogoja PCT v beli coni omejeni na največ 2 zdravi odrasli osebi (na sobo), v sivi ali rdeči coni pa na eno zdravo osebo na posameznega uporabnika.

Čas obiskov: med 14.00 in 17.00 uro.

 

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l.RS, št. 147/2021, z dne 14. 9. 2021)

morate obiskovalci stanovalcev v Domu izpolnjevati enega od pogojev PCT, kar smo izvajalci dolžni dosledno preverjati.

 

Pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu : PCT-pogoj) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da ste prejeli:
  • drugi odmerek cepiva Cominarty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi po prejetem drugem odmerku;
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Jannsen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni (razen če zdravnik presodi drugače), vendar ni starejše od 180 dni; 
  2. z dokazilom o prebolelosti in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujete, da ste bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR, cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve alinee 2. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Kljub izpolnjevanju PCT-pogoja vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi. V času obiska dosledno upoštevajte vse ukrepe za preprečevanje virusa SARS-Cov-2: pravilna uporaba kirurške maske, razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, preverjanje telesne temperature. Zaščitne maske so potrebne tudi na zunanjih površinah, če je razdalja manjša od 1,5 m.

 

Vodstvo Doma