OBVESTILO GROSUPLJE

SPOŠTOVANI STANOVALCI, SVOJCI IN OSTALI OBISKOVALCI

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije se od ponedeljka, 28.9.2020 spreminja način obiskov:

Vsi obiski morajo biti v naprej napovedani in dogovorjeni.

 

ČAS OBISKOV JE:

V dopoldanskem času: od 10:30 do 11:30 ure

V popoldanskem času: od 16:00 do 17:00 ure

Znotraj tega časa obiski trajajo do 30 minut, ob upoštevanju vseh navodil za preprečevanje okužb.

Vsak obiskovalec mora imeti ob prihodu na obisk svojo kirurško masko za enkratno uporabo (ne iz blaga).

V času obiska so dovoljeni stiki samo s svojim svojcem.

Vsak obiskovalec izpolni IZJAVO svojega zdravstvenega in epidemiološkega stanja.

Kontakti za najavo obiskov so od ponedeljka do petka med 12:00 in 14:00 uro.

Kontaktna številka enota Grosuplje: 040/191-299

 

OBISKE SE NAROČA ZA NAJVEČ EN TEDEN V NAPREJ, IZKLJUČNO PO TELEFONU.

  • Na stanovalca sta predvidena največ dva obiska na teden.
  • Na obisk pride lahko le ena zdrava oseba (brez otrok).
  • Obisk nepokretnih stanovalcev je omejen na izključno stanovalčevo sobo.

Pokretni stanovalci bodo obiske sprejemali na v naprej določenem mestu.

Ob lepem vremenu lahko stanovalca obiskovalec ob seznanitvi receptorja odpelje v park, vendar ne izven območja Doma. Tudi na vseh zunanjih površinah je uporaba zaščitnih kirurških mask za enkratno uporabo obvezna!

Stanovalcem se še vedno omogoča sprehod v parku pred domom in vrtu za hišo. Izhod bo omogočen v dopoldanskem času s spremstvom.

Odhodi izven doma stanovalcem niso dovoljeni, razen v dogovoru z zdravnikom.

V izogib dodatnim omejitvam za obiskovalce vas opozarjamo, da ste dolžni upoštevati vsa navodila zaposlenih ter splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe, kajti neupoštevanje navodil, ima lahko za posledico prepoved vstopa v Dom posameznim obiskovalcem (tudi v domski park).

Še nadalje bomo, v skrbi za zdravje vseh, omejitve prilagajali stanju okužb v državi in situaciji v Domu samem.

vodstvo Doma

 

 

Do vsebine