OBISKI OD 8. 11. 2021 DALJE

Spoštovani svojci,

skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS 174/2021) morajo vsi, ki vstopajo v Dom, izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Pogoj velja za obiskovalce, zaposlene, izvajalce storitev (frizerka, pedikerka, serviserji …) in poslovne partnerje.

 

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi stanovalci ob vrnitvi v Dom, če so bili odsotni več kot 48 ur.

 

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT v digitalni ali papirnati obliki se predloži na vpogled ob vstopu v recepcijo Doma. Potrebno je predložiti tudi osebni dokument. V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT se vstop v Dom zavrne.

 

V Domu obiski potekajo brez najave. Čas obiskov je od med 14.00 in 17.00 uro. Zadnji možen vstop v Dom je ob 16.30. Obisk je omejen na eno uro, in sicer na največ eno zdravo odraslo osebo na stanovalca.

Priporočamo, da čas s svojimi bližnjimi, če je lepo vreme, preživljate zunaj.

Opozarjamo na obvezno razkuževanje rok, obvezno uporabo kirurške ali FFP2 maske (priporočamo slednjo). Pozivamo vse, ki ukrepov ne upoštevate (snamete maske ob vstopu v sobo), da se striktno držite navodil – v dobro vseh nas. Maska mora biti pravilno nameščena v prostorih Doma. Zaščitne maske so potrebne tudi na zunanjih površinah v kolikor je razdalja manjša od 1,5 m.

 

PCT pogoj izpolnjujejo vsi, ki:

  • so preboleli SARS-CoV-2 ter je od začetka bolezni minilo najmanj 10 dni in manj kot 180 dni (6 mesecev);
  • so polno cepljeni;
  • imajo izvid o negativnem PCR testu, kjer je od odvzema brisa minilo manj kot 72 ur;
  • imajo izvid o negativnem hitrem testu (HAG), kjer je od izvida minilo manj kot 48 ur.

 

Še naprej bomo skrbno spremljali zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih ter ob pojavu znakov, ki kažejo na morebitno okužbo s koronavirusom, tudi ustrezno ravnali.Bodimo skrbni do sebe in drugih, držimo skupaj!

Ekipa DSO Grosuplje – enota Loški Potok

Do vsebine