NASTOP TAMBURAŠKE SKUPINE

Prijetno popoldne so nam pripravili člani tamburaške skupine KD Sveti Mihael Grosuplje.