“KORONČEK”

“koronČek”

V času, ko se srečujemo z omejenim druženjem, smo v Domu Grosuplje začeli z izdajanjem “Korončka”. Koronček je naš interni informator, preko katerega se družimo, bodrimo in kratkočasimo.

Do vsebine