JESENSKI KORONČEK

jesenski koronČek
Dolgočasne ure v izolaciji nam krajša tudi Jesenski koronček. Nadaljujemo tradicijo iz pomladanskega časa: Koronček bo izhajal dvakrat na teden (torek in petek).
Do vsebine