HVALA VSEM, KI MISLITE NA NAS

HVALA VSEM, KI MISLITE NA NAS

V prazničnih decembrskih dneh smo prejeli darila, izdelke in pisma otrok iz vrtca Kobacaj (Grosuplje), Osnovne šole Ferda Vesela (Šentvid pri Stični), Društvo tabornikov Rod Louis Adamič in Vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje. Naši stanovalci so se zelo razveselili daril. Vsem se najlepše zahvaljujemo.

Do vsebine