ETNOLOŠKI PREDMETI PRI NAS NA OBISKU

ETNOLOŠKI PREDMETI PRI NAS NA OBISKU

Na obisku etnološkega muzeja zakoncev Nose, ki se ga je udeležilo šest stanovalcev, smo se dogovorili, da mali delček razstavljenih predmetov prikažemo še ostalim prebivalcem doma. Zbrali smo se na balinišču in obujali spomine ob pogledu na stara orodja in stare pripomočke iz časa otroštva. Hvala za ves trud zakoncema Nose! 

Do vsebine