Informativni izračun bivanja v našem domu - Grosuplje

1. Izbira sobe

Dvoposteljna
Enoposteljna
Garsonjera

2. Izbira nadstandarda

Balkon
Lastne sanitarije
Lastno stranišče
Lastna kopalnica
Nadstandardna oprema

 

3. Oskrba

Oskrba I
Oskrba II
Oskrba III.a
Oskrba III.b
Oskrba IVCene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/12) in potrjene na 5. seji Sveta zavoda, dne, 26.2.2019

V skladu z 11.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Cenik storitev dnevnega varstva od 1. 3. 2019 dalje

STORITVE DNEVNEGA VARSTVA
Dnevno varstvooskrba Ioskrba IIoskrba III aoskrba III boskrba IV
Osnova za izračun19,75 €24.68€29.61 €33.89 €32.25 €
Dnevno varstvo / ura1,73 €2,16 €2,59 €2,97 €2,82 €
Dnevno varstvo / 8 ur13,84 €17,28 €20,72 €23,76 €22,56 €
OSTALE STORITVE
Prevoz v  ali iz dnevnega varstvaena smer4,12 €
Prevoz v  in iz dnevnega varstvaobe smeri8,24 €

Če se storitev dnevnega varstva izvaja več ur dnevno, se cena sorazmerno poveča.

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 5. seji Sveta zavoda, dne, 26.2.2019

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV-1 so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Grosuplje, 26.2.2019

Direktorica:
mag. Marta Gašparovič