Informativni izračun bivanja v našem domu - Grosuplje

[cenik_gr]

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/12) in potrjene na 7. seji Sveta zavoda, dne, 27.2.2020

V skladu z 11.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Cenik storitev dnevnega varstva od 1. 1. 2020 dalje

STORITVE DNEVNEGA VARSTVA
Dnevno varstvo oskrba I oskrba II oskrba III a oskrba III b oskrba IV
Osnova za izračun 19,92 € 24.84€ 29.76 € 34.02 € 32.67 €
Dnevno varstvo / ura 1,74 € 2,17 € 2,60 € 2,98 € 2,86 €
Dnevno varstvo / 8 ur 13,92 € 17,36 € 20,80 € 23,84 € 22,88 €
OSTALE STORITVE
Prevoz v  ali iz dnevnega varstva ena smer 4,12 €
Prevoz v  in iz dnevnega varstva obe smeri 8,24 €

Če se storitev dnevnega varstva izvaja več ur dnevno, se cena sorazmerno poveča.

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 6. seji Sveta zavoda, dne, 19.12.2019

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV-1 so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Grosuplje, 19.12.2019

Direktorica:
mag. Marta Gašparovič