KULTURNO DOGAJANJE V MARCU

      

V mesecu marcu so nas obiskali: mešani pevski zbor Škrjanček Dobre Polje, ženski pevski zbor Večerna zarja iz Šmarja Sap s harmonikarjem Tonetom in citrarska skupina Srebrne strune iz Litije.