Spletno stran  https://www.dso-grosuplje.si/ smo zasnovali tako, da je s prilagajanjem različnih načinov dostopna vsem obiskovalcem spletnega mesta, obenem pa je njihova izkušnja čim bolj pozitivna. Dostopnost smo na podlagi samoocene oblikovali v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Stopnja dostopnosti

Spletno mesto https://www.dso-grosuplje.si/ je zasnovano skladno z najnovejšimi trendi in zahtevami spleta. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletno mesto je zasnovano tako, da bi bilo dostopno in uporabniško prijazno vsem spletnim obiskovalcem. Izdelano je z upoštevanjem smernic ravni AA in AAA za dostopnost spletnih vsebin po standardu WCAG 2.0. (angl. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Spletne strani so skladne s srednjim nivojem AA in nadgrajene z nekaterimi zahtevami visokega nivoja AAA, ki osebam z omejitvami dodatno izboljšajo uporabniško izkušnjo.

Za kompatibilnost spletnih strani s podpornimi tehnologijami in dostopnost s pripomočki, kot so bralniki zaslona, spletno mesto upošteva smernice specifikacije WAI-ARIA (angl. Web Accessibility Initiative – Assistive Rich Internet Applications). V HTML kodi spletnih strani so tako dodani opisi in atributi z dodatnimi informacijami za namenske aplikacije oz. bralnike. Primeri so alternativni teksti za grafične elemente, oznake vnosnih polj in gumbov ipd.

Funkcije dostopnosti

Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti v zgornjem desnem kotu.

Uporabniku je omogočeno:

 • olajšana navigacija s tipkami na tipkovnici z obrobo območja fokusa,
 • povečanje kontrasta barv,
 • prikaz inverznih barv in/ali barv v sivinah,
 • večja ali manjša velikost pisave; odebeljena pisava oziroma povečanje celotne spletne strani,
 • poudarjene povezave.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.

Obiskovalcem je uporaba spletnega mesta dodatno olajšana z bližnjicami na tipkovnici:

 • premikanje po elementih (Tab),
 • premikanje nazaj po elementih (Shift + Tab),
 • klik označenega elementa (Enter),
 • premiki po strani navzdol (preslednica ali Page Down),
 • premiki po strani navzgor (Page Up),
 • skok na glavno vsebino (Alt + Shift + S).

Spletna stran med drugim izpolnjuje tudi naslednja priporočila:

 • vsebina spletne strani je pregledna, strukturirana in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani)
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja, iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav.
 • spletna stran ima jasna navodila za vnos podatkov,
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter ne deluje prikaz in pošiljanje spletnih obrazcev v pojavnih oknih.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, se še vedno lahko pristopi do vseh informacij, vendar so lahko nekatere vsebine podvojene ali odvečne. V kodi spletnih strani so dodatni teksti, namenjeni za prikaz na zaslonih različnih velikosti oz. se prikažejo ob določenih akcijah.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta. Zato je možno, da nekatere funkcionalnosti niso v celoti prilagojene in dostopne.

Mnoge smernice WCAG in WAI-ARIA za izboljšanje dostopnosti spletišča si je mogoče razlagati subjektivno. Prav tako se lahko interpretacije s časom spreminjajo.

Vse slike in grafični elementi morda ne vsebujejo nadomestnih besedil. Spletišče https://www.dso-grosuplje.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem. Dostopnost spletišč nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • tabele s podatki,
 • videi dogodkov v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
 • nekatere fotografije na spletnih mestih niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in dokument bomo ustrezno pripravili.

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Dom starejših občanov Grosuplje (DSO Grosuplje). DSO Grosuplje nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo velik. Prav tako je DSO Grosuplje pri oceni nesorazmernega bremena upoštevala tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Dostopnost spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in se trudimo, da so skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin. Vsebine spletnih strani redno spremljamo in se trudimo zagotavljati skladnost, v koliko naletite na težavo, nas prosim kontaktirajte.

Inšpekcijski pregled spletne strani

Inšpekcijski pregled spletne strani je bil opravljen s strani RS Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana: dne 2. 12. 2022.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, pri brskanju po spletišču https://www.dso-grosuplje.si/, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Dom starejših občanov Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
E-pošta: brigita.subic@dso-grosuplje.si
tel: 01 7810 710

 

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.irsid@gov.si
Spletna stran: www.irsid.gov.si
Tel: 01 555 58 48