Informativni izračun bivanja v našem domu - Loški potok

1. Izbira sobe

Dvoposteljna
Enoposteljna

2. Izbira nadstandarda

Balkon
Lastne sanitarije
Nadstandardna oprema

 

3. Oskrba

Oskrba I
Oskrba II
Oskrba III.a
Oskrba IVCene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 3. seji Sveta zavoda, dne, 27. 2. 2018.

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Direktorica:
mag. Marta Gašparovič

Cenik A4:H11 za oskrbovance DSO Grosuplje od 1. 3. 2017 dalje

1.DODATNE STORITVE OSKBE 
 Vrsta storitveEnotaCena brez DDV Cena z DDV
 Dodatna malica za oskrbovanceobrok1,01 
 Doplačilo za sladkorno dietodan1,10 
 Doplačilo za ostale dietedan0,50 
 Dostava obroka na oddelekobrok0,90 
 Dodatno čiščenje storitev4,98 
 Dodatno kopanje storitev7,50 
 Dodatno preoblačenje postelje storitev3,63 
 Anogenitalna nega storitev3,35 
 Nega celega telesastoritev4,10 
 Masaža kožestoritev5,20 
 Oblačenje posameznih kosov oblačila 1x dnevno storitev2,15 
 Pavšal za uporabo lastnega hladilnika - mesec mesec4,80 
 Najem hladilnikamesec7,41 
 Najem TV LCDmesec12,00 
 Priklop in montaža TV in interneta  (delo in material)storitev17,00 
 Posedanje na željo oskrbovancastoritev4,75 
 Posmrtna oskrba (ureditev umrlega)storitev24,91 
 Pospravljanje odpadne hrane (hranjenje živali, kjer to ni dovoljeno)storitev4,98 
 Prevoz s spremstvom v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljanastoritev80,00 
 Spremstvo oskrbovanca v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljanastoritev30,00 
 Selitev v drugo sobo na željo oskrbovancastoritev25,80 
 Povijanje nogstoritev1,54 
 Odsotnost v enoti Loški Potok = cena oskrbe v katero je razvrščen oskrbovanec znižana za dan3,00 
 Rezervacija Loški Potokdan17,26 
 Bremenitev odhoda Loški Potokdan26,51 
 Nesmortna poraba energentovv višini dejanskih stroškov 
 Odvoz osebnega pohištva in osebnih predmetov stanovalcev po izselitvistoritev45,00 
 Dekolonizacijastoritev8,76 
 Britje (oskrba 1)storitev2,74 
 Dodatna menjava inkont.prip.na željo stan.ali svojcastoritev2,00 
 Merjenje vitalnih funkcij na željo stanovalca ali svojcastoritev1,00 
 Neurgentni SOS klicstoritev0,50 
 Doplačilo za sondno prehranodan1,35 
 Sprememba posameznih jedi v obsoječem jedilnikustoritev0,70 
2. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih Dom prefakturira stanovalcem
 Material za vzdrževanje in popravilapo računu dobavitelja 
 Inkontinenčni pripomočki - dodatno na željo oskrbovancapo računu dobavitelja 
 Zdravila iz negativne liste po računu dobavitelja 
3.OSTALE  STORITVE-obdavčljive po ZDDV-1
 Vrsta storitveEnotaCena brez DDV Cena z DDV
 DRUGE STORITVE 
 Hišniška opravila ura7,148,71

Dodatne storitve oskrbe, pod točko 1, so oproščene plačila DDV po 6. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.

Storitve fizioterapije so oproščene plačila DDV po 2. točki 42. člena ZDDV-1.

Cenik storitev je potrdil Svet Doma starejših občanov Grosuplje, dne 25.2.2016 in veljajo od 1.3.2016 dalje.

Grosuplje, 17. 11. 2016

Direktorica:
Mag. Marta Gašparovič