Informativni izračun bivanja v našem domu - Loški potok

[cenik_lp]

Cene storitev so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.list RS: 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 , 5/2009 in 6/12) in potrjene na 7. seji Sveta zavoda, dne, 27.2.2020.

V skladu z 11.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

Direktorica:
mag. Marta Gašparovič

Cenik A4:H11 za oskrbovance DSO Grosuplje od 1. 3. 2019 dalje

1. DODATNE STORITVE OSKBE 
  Vrsta storitve Enota Cena brez DDV  Cena z DDV
  Dodatna malica za oskrbovance obrok 1,01  
  Doplačilo za sladkorno dieto dan 1,10  
  Doplačilo za ostale diete dan 0,50  
  Dostava obroka na oddelek obrok 0,90  
  Dodatno čiščenje  storitev 4,98  
  Dodatno kopanje  storitev 7,50  
  Dodatno preoblačenje postelje  storitev 3,63  
  Anogenitalna nega  storitev 3,35  
  Nega celega telesa storitev 4,10  
  Masaža kože storitev 5,20  
  Oblačenje posameznih kosov oblačila 1x dnevno  storitev 2,15  
  Pavšal za uporabo lastnega hladilnika - mesec  mesec 4,80  
  Najem hladilnika mesec 7,41  
  Najem TV LCD mesec 12,00  
  Priklop in montaža TV in interneta  (delo in material) storitev 17,00  
  Posedanje na željo oskrbovanca storitev 4,75  
  Posmrtna oskrba (ureditev umrlega) storitev 24,91  
  Pospravljanje odpadne hrane (hranjenje živali, kjer to ni dovoljeno) storitev 4,98  
  Prevoz s spremstvom v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljana storitev 80,00  
  Spremstvo oskrbovanca v bolnišnico: Loški Potok - Ljubljana storitev 30,00  
  Selitev v drugo sobo na željo oskrbovanca storitev 25,80  
  Povijanje nog storitev 1,54  
  Odsotnost v enoti Loški Potok = cena oskrbe v katero je razvrščen oskrbovanec znižana za  dan 3,00  
  Rezervacija Loški Potok dan 17,26  
  Bremenitev odhoda Loški Potok dan 26,51  
  Nesmortna poraba energentov v višini dejanskih stroškov  
  Odvoz osebnega pohištva in osebnih predmetov stanovalcev po izselitvi storitev 45,00  
  Dekolonizacija storitev 8,76  
  Britje (oskrba 1) storitev 2,74  
  Dodatna menjava inkont.prip.na željo stan.ali svojca storitev 2,00  
  Merjenje vitalnih funkcij na željo stanovalca ali svojca storitev 1,00  
  Neurgentni SOS klic storitev 0,50  
  Doplačilo za sondno prehrano dan 1,35  
  Sprememba posameznih jedi v obsoječem jedilniku storitev 0,70  
2.  STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih Dom prefakturira stanovalcem
  Material za vzdrževanje in popravila po računu dobavitelja  
  Inkontinenčni pripomočki - dodatno na željo oskrbovanca po računu dobavitelja  
  Zdravila iz negativne liste  po računu dobavitelja  
3. OSTALE  STORITVE-obdavčljive po ZDDV-1
  Vrsta storitve Enota Cena brez DDV  Cena z DDV
  DRUGE STORITVE 
  Hišniška opravila  ura 7,14 8,71

Dodatne storitve oskrbe, pod točko 1, so oproščene plačila DDV po 6. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.

Storitve fizioterapije so oproščene plačila DDV po 2. točki 42. člena ZDDV-1.

Cenik storitev je potrdil Svet Doma starejših občanov Grosuplje, dne 25.2.2019 in veljajo od 1.3.2019 dalje.

Grosuplje, 25. 2. 2019

Direktorica:
Mag. Marta Gašparovič